Afbeelding 

Geïntegreerde gezinsondersteuning voor (toekomstige) ouders en hun jonge kinderen in Brussel

Een goede begeleiding van toekomstige ouders en van ouders met jonge kinderen, is cruciaal voor het welbevinden van gezinnen en kinderen. Daarnaast wordt meer en meer het belang van een geïntegreerde ondersteuning en dienstverlening onderschreven. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Huizen van het Kind die, om tot een echte basisvoorziening te kunnen uitgroeien, verschillende levensdomeinen met elkaar moeten verbinden. Concreet gaat het onder meer over gezondheidszorg, ouderschap en opvoedingsondersteuning, maar evengoed over onderwijs, cultuur, sport en jeugd, en zelfs over de verbinding met huisvesting, inkomen, tewerkstelling,...

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) kent omwille van zijn superdiverse context verscheidene uitdagingen. Deze superdiversiteit tekent zich af op verschillende aspecten, zoals taal, cultuur, socio-economische positie (kansarmoede, scholings- en tewerkstellingsgraad), etc. Deze aspecten dienen dan ook mee in rekening te worden gebracht bij de ondersteuning van gezinnen in de Brussels regio.

De Brusselse overheid investeert actief in een breed aanbod van geïntegreerde gezinsondersteuning voor deze doelgroep. Met steun van de VGC onderzoeken we wat de mogelijke drempels zijn die de instroom en doorstroom naar gezinsondersteunende initiatieven in Brussel zouden belemmeren.

Voor de onderzoeksfase van 1 juni 2018 tot en met 31 december 2018 staan op de agenda:

  1. een bevraging van (toekomstige) ouders (online en face to face)
  2. een bevraging van de belangrijkste spelers in het werkveld (face to face).

We zullen op basis van de analyse hiervan verbetervoorstellen opstellen.

Dit onderzoek kadert in het preventieve gezondheidsbeleid en krijgt de steun van de VGC.

Onderzoeker: Bo Fagardo

Promotoren: Kristien Nys en Kathleen Emmery 

Thema 
Afbeelding 
Focus 
Contact 
Bo Fagardo

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: bo.fagardo@odisee.be
Locatie: Campus Schaarbeek

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen