Contact 
Joris Dewispelaere

Telefoon: 02/240.68.45
E-mail: joris.dewispelaere@odisee.be
Locatie: Campus HIG, lokaal Anemoon

Joris Dewispelaere is doctor in de psychologische wetenschappen en psychotherapeut voor individuele, relatie- en gezinsbegeleiding.
In de opleiding Gezinswetenschappen coördineert hij de praktijkverdieping en het werkplekleren en is hij medetrekker van de leerlijn psychologie. Hij is tevens docent voor de opleidingsonderdelen Helpende Gesprekken I en II.

 

Binnen het kenniscentrum verrichtte hij onderzoek naar nieuwe onderwijsleeromgevingen. Hij werkte mee aan de ontwikkeling van de FamCompass-portfolio (portfolio om de in het gezin verworven competenties m.b.t. opvoeden, zorg in partnerrelaties, zorg voor oudere familieleden en management van het huishouden in kaart te brengen). In het verlengde hiervan ontwikkelde hij voor het TIA-project de ‘Quick-scan Gezinscompetenties’. Momenteel werkt hij aan een nieuwe versie van FamCompass.  
Gericht op de ontwikkeling van ‘werkplekleren’  trok hij  het project Gezinsgericht werkplekleren in de sociale economie.

 

Binnen de onderzoekslijn ‘Professionalisering’ werkt hij aan het onderzoek ‘De wagenmenner in jezelf’, dat inzoomt op de zelfsturing van studenten.

 

Ander onderzoek van hem richt zich voornamelijk op de relatie tussen religie en levensbeschouwing enerzijds en hulpverlening aan gezinnen en partnerrelaties anderzijds. Hij publiceerde hierover o.a. in ‘Zin in Gezin’ (Lannoo, 2008) en in ‘Band der Liebe, Bund der Ehe’ (EOS-Verlag, 2013).

 

Sinds januari 2015 is hij voorzitter van het Steunpunt Jeugdhulp.

 

Hij biedt een bijscholing op maat: ‘Denken met het hart: aandacht en zelfreflectie in gezinscounseling’. 

 

Lijst van publicaties

Share it now!
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen