Contact 
Kim Lecoyer

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kim.lecoyer@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

Kim Lecoyer is master in de sociale en interculturele psychologie, master in de Arabistiek en Islamkunde en ze behaalde ook een manama in wereldgodsdiensten, interreligieuze dialoog en religiestudie.

Ze rondt momenteel haar doctoraat in de rechten af aan het Centrum voor Mensenrechten van de UGent, waar ze onderzoek verricht naar niet-statelijke geschiloplossing in moslimgezinnen met een migratieachtergrond.

 

Ze is onderzoekster in het project over islamitische opvoedingsidealen en ze organiseert ook mee de opleiding 'Peaceful lives: familiale bemiddeling in moslimgezinnen'. 

Naast haar werk voor het kenniscentrum is ze voorzitster van vzw KARAMAH EU: Muslim Women Lawyers for Human Rights.

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen