Afbeelding 
denken met je hart

Aandacht, aanwezigheid en zelfreflectie in gezinswerk

Voor de kwaliteit en werkzaamheid van hulp- en zorgverlening hangt veel af van de wijze waarop je als  hulpverlener in relatie staat tot de cliënt of patiënt en tot jezelf. Bij tijdsdruk, hoge caseload en doorgedreven protocollering raakt de verbondenheid met je cliënt/patiënt en met jezelf bedreigd.

Deze vorming op maat (1, 2 of 3 dagen) biedt handvatten en oefeningen om de kwaliteit van verbondenheid te verdiepen. Onderzoek in de psychologie naar positieve emoties als hoop, vertrouwen, vreugde en liefde, laat zien hoe verbinding vooral ontstaat bij ‘denken met het hart’. ‘Hart-gecentreerd’ aanwezig zijn bij jezelf en bij je cliënt of patiënt is geen metafoor maar verwijst naar een aandachtige empathie waarbij het hart actief ‘luistert’.

Reflectie-oefeningen uit de positieve psychologie en uit de belevingsgerichte psychotherapie (focussen) worden afgewisseld met toelichting van wetenschappelijk onderzoek. We zien hoe de grote spirituele tradities het hart-denken stimuleren en wat dit voor de hulp- of zorgverlener kan betekenen o.a.  als je werkt met cliënten/patiënten met een andere culturele achtergrond.

De vorming biedt zowel oefeningen tot zelfzorg van de hulpverlener of het team als oefeningen om de belangrijke thema’s bij de cliënt of patiënt te herkennen en te begeleiden. We werken met casussen door de deelnemers aangebracht, hun persoonlijke ervaringen en met voorbeelden uit literatuur en onderzoek.

Op maat van uw organisatie?

De vorming richt zich tot psychosociale hulpverleners, begeleiders van gezinnen, jongeren en volwassenen, en tot zorgverleners in de (para-)medische sector.

Is uw team op zoek naar een ‘tegenwicht’, naar bronnen van energie, authenticiteit,  verbondenheid en zingeving?

Neem dan contact op met ons; wij werken voor uw team een programma uit (van 1, 2 of 3 dagen) dat beantwoordt aan uw specifieke context en behoeften.

Docent
Joris Dewispelaere, dr. in de Psychologie en psychotherapeut, is docent en praktijkcoördinator in de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee).

 

 

Share it now!
Afbeelding 
denken met je hart
Contact 
Joris Dewispelaere

Telefoon: 02/240.68.45
E-mail: joris.dewispelaere@odisee.be
Locatie: Campus HIG, lokaal Anemoon

Share it now!

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen