Afbeelding 

Digitale tool om ondersteuningsvragen te verhelderen

Odisee en SAM vzw gaan in 2018 van start met het project ‘Ontwikkeling van een tool voor ondersteuningsplanning in het kader van persoonsvolgende financiering’. Het project gebeurt in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en heeft als doel een (self-assessment) tool te ontwikkelen waarmee personen met een handicap en/of omgeving concreet aan de slag kunnen gaan.om levens- en ondersteuningsvragen te verhelderen. De bedoeling is dat mensen op een zo autonoom mogelijke wijze kunnen komen tot een kwaliteitsvol ondersteuningsplan.

Ondersteuningsplanning als proces betekent dat een persoon met handicap nadenkt over wat hij/zij graag wil veranderen in de dagelijkse levenssituatie. Door middel van toegankelijke vragen en oefeningen e.d. leert de betrokkene meer over zichzelf en zijn omgeving, maar ook over een mogelijke toekomst, waarin barrières overwonnen kunnen worden door verschillende bronnen van ondersteuning.

Doelgroep

De te ontwikkelen tool ondersteuningsplanning dient zich te richten tot zowel krachtige als kwetsbare burgers:

  1. de krachtige burgers met (vermoeden van) handicap of hun vertegenwoordigers die een begeleide ondersteuningsplanning niet wensen, omdat ze graag zelf aan de slag willen met tools op papier of online.
  2. de kwetsbare burgers met (vermoeden van) handicap of hun vertegenwoordigers die het zorglandschap onvoldoende kennen, onvoldoende middelen of vaardigheden bezitten om het zoekproces dat voorafgaat aan ondersteuningsplanning tot een goed einde te brengen, en die hierdoor risico lopen op onderbescherming.

Doelstellingen

  1. een (self-assessment) tool ontwikkelen waarmee personen met een handicap en/of omgeving concreet aan de slag kunnen gaan om een proces van vraagverduidelijking te doorlopen. De tool dient een instrument te zijn wat zowel digitaal als op papier zelfstandig ingevuld kan worden.
  2. een introductie en instructies voorzien met duidelijke uitleg rond een proces van vraagverheldering (eventueel visueel ondersteund met foto’s bijvoorbeeld), en evaluatie m.b.t. de ervaringen van de cliënt bij het doorlopen van de verschillende vragen/delen waaruit de tool is opgebouwd.
  3. deze ontwikkeling afstemmen met verschillende relevante stakeholders (zoals bijvoorbeeld personen met een handicap, Diensten Ondersteuningsplan, Diensten Maatschappelijk Werk, gebruikersverenigingen en medewerkers administratie)

Praktisch

Het onderzoek, in opdracht van VAPH, is opgevat als een academische werkplaats bij SAM vzw en wordt uitgevoerd door Sophie Ampe, onder begeleiding van Joris Van Puyenbroeck. Het loopt van 2018 tot 2019.

Afbeelding 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen