Afbeelding 
persoon in rolstoel

Digitale tool om ondersteuningsvragen te verhelderen

Personen met een beperking kunnen beroep doen op persoonvolgende financiering. Maar een goed ondersteuningsplan opstellen voor jezelf, of voor iemand ie je begeleidt, is niet altijd gemakkelijk. Daarom werken Odisee en SAM vzw nu aan een tool voor ondersteuningsplanning in het kader van persoonsvolgende financiering. 

Deze tool wordt een website die personen met handicap helpen nadenken over wat zij graag willen veranderen in hun dagelijkse levenssituatie. Door middel van toegankelijke vragen en oefeningen leren de betrokkenen meer over zichzelf en hun omgeving. Ze krijgen ook meer zicht op hun toekomst, de moeilijkheden die ze kunnen verwachten, hoe ze die kunnen aanpakken, en de verschillende bronnen van ondersteuning die ze daarbij kunnen aanspreken.

Het project gebeurt in opdracht van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). De bedoeling is dat personen met een handicap en/of mensen uit hun omgeving concreet aan de slag kunnen gaan.om levens- en ondersteuningsvragen te verhelderen, zodat ze op een zo autonoom mogelijke wijze kunnen komen tot een kwaliteitsvol ondersteuningsplan.

(Lees onder het kaderstuk meer over dit onderzoek.)

Ben je iemand met een (vermoeden van) beperking, of een ondersteuner van iemand met een (vermoeden van) beperking?

Help dan de nieuwe website Mijnondersteuningsplan.be evalueren.

Je bent:

 • iemand met een van de volgende beperkingen (of een vermoeden van):
  • een autismespectrum stoornis,
  • een licht-verstandelijke beperking,
  • een zintuiglijke beperking (auditief / visueel),
  • een niet-aangeboren hersenletsel,
  • een fysieke beperking,
  • een gedrags- en emotionele stoornis?
 • of een informele ondersteuner (zoals familie, ouder, broer, zus, mantelzorger of steunfiguur) en vertegenwoordiger van een persoon met een (vermoeden van) beperking zoals hierboven beschreven?

Hoe?

Je meldt je aan via e-mail en je ontvangt van ons de link naar de testwebsite. Je beantwoordt de vragen; wij vragen aan jou wat er goed is en wat er kan verbeteren aan de website.

Je kiest om alleen mee te doen of samen met iemand die je goed kent. Je mag op elk moment kiezen om te stoppen. Meedoen of stoppen heeft géén invloed op jouw aanvraag van ondersteuning of van een persoonsvolgend budget.

Alles wat je invult en wat je aan ons zegt, wordt anoniem verwerkt.

Inschrijven kan tot 6 september door te mailen naar Sophie Ampe.

Doelgroep

De nieuwe tool voor ondersteuningsplanning zal zowel krachtige als kwetsbare burgers aanspreken:

 1. de krachtige burgers met (vermoeden van) handicap of hun vertegenwoordigers die graag direct zelf aan de slag willen gaan met tools op papier of online.
 2. de kwetsbare burgers met (vermoeden van) handicap of hun vertegenwoordigers die het zorglandschap onvoldoende kennen, onvoldoende middelen of vaardigheden bezitten om het zoekproces dat voorafgaat aan ondersteuningsplanning tot een goed einde te brengen, en die hierdoor risico lopen op onderbescherming.

Doelstellingen

 1. een (self-assessment) tool ontwikkelen waarmee personen met een handicap en/of personen uit hun omgeving concreet aan de slag kunnen gaan om een proces van vraagverduidelijking te doorlopen. De tool dient een instrument te zijn dat zowel digitaal als op papier zelfstandig ingevuld kan worden.
 2. een introductie en instructies voorzien van duidelijke uitleg over een proces van vraagverheldering (eventueel visueel ondersteund met foto’s), en evaluatie van de ervaringen van de cliënt bij het doorlopen van de verschillende vragen/delen waaruit de tool is opgebouwd.
 3. deze ontwikkeling afstemmen op de noden van verschillende relevante stakeholders (zoals bijvoorbeeld personen met een handicap, Diensten Ondersteuningsplan, Diensten Maatschappelijk Werk, gebruikersverenigingen en medewerkers administratie).

Praktisch

Het onderzoek, in opdracht van VAPH, is opgevat als een academische werkplaats bij SAM vzw en wordt uitgevoerd door Sophie Ampe, onder begeleiding van Joris Van Puyenbroeck. Het loopt van 2018 tot 2019.

Afbeelding 
persoon in rolstoel

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen