Afbeelding 

'Donderdag date-dag': campagne van de Vlaamse overheid

Vlaams minister voor Welzijn Jo Vandeurzen lanceerde op 20 oktober 2016 de relatie-ondersteunende campagne 'Donderdag date-dag'. Daarmee wil hij koppels motiveren om meer tijd te maken voor hun relatie. Hij volgt hiermee een van de adviezen die het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen formuleerde in het onderzoek over (de nood aan) relatie-ondersteuning in Vlaanderen, dat dateert van 2012-2013. 

Onze coördinator Kathleen Emmery zat in de stuurgroep die deze campagne adviseerde. Samen met Ellen Van Houdenhove begeleidt zij in het academiejaar 2016-2017 een projectgroep in het tweede jaar van de bachelor Gezinswetenschappen, om te onderzoeken hoe deze campagne in Vlaanderen ontvangen wordt en de campagne te evalueren

>> Klik hier voor de volledige campagne en alle relatie-tips.

Aanbevelingen rondetafel relatieondersteuning

Uit het rondetafel-onderzoek over relatieondersteuning uit 2012-2013 brachten we enkele beleidsaanbevelingen naar voren. Zo adviseerden we dat de media een realistischer beeld zouden moeten ophangen van relaties en meer de boodschap geven dat inzet en bewuste keuzes belangrijk zijn in een partnerrelatie. Op die manier verminder je het taboe op praten over relatieproblemen. Nu wachten koppels te lang om hulp te zoeken omwille van dat taboe. Die hulp is bovendien vaak te duur, ze zou terugbetaald moeten worden.

Vandeurzen zet met deze grootschalige campagne duidelijk in op beeldvorming van relaties, en op preventie. Hij wil relaties en relatieproblemen bespreekbaar maken en duidelijk maken dat investeren in relaties de moeite waard is.

Hiermee wordt ook ingespeeld op de bevindingen dat mannen en vrouwen gelukkiger zijn in een goede partnerrelatie en dat kinderen in een positief gezinsklimaat een sterke basis vinden voor hun welbevinden en ontwikkeling.

In de media

De campagne deed heel wat stof opwaaien in de media en kon zowel op voor- als op tegenstanders rekenen. Hieronder een overzicht van artikels over de campagne:

Share it now!
Afbeelding 
Focus 
Kathleen Emmery
Contact 
Kathleen Emmery

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: kathleen.emmery@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

Share it now!

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen