Afbeelding 

Elke Gezinswetenschapper doet binnen het jaar werkervaring op

De tool op De Standaard Online (20/04/2017) op basis van het rapport ‘Werkzoekende schoolverlaters in Vlaanderen’ van de VDAB (2016) stelt onomwonden dat Gezinswetenschappen de opleiding is die de minste kansen op werk biedt. Dit heeft uiteraard heel wat geschrokken reacties veroorzaakt bij collega’s, studenten en oud-studenten. De vrees leeft dat hierdoor het aantal studenten die voor Gezinswetenschappen zullen kiezen, verder zal afnemen, maar ook dat werkgevers deze resultaten interpreteren als een indicatie voor de kwaliteit van de opleiding en dus minder snel geneigd zijn om gezinswetenschappers aan te werven.

We willen daarom deze berichtgeving nuanceren.

  1. De verschillen met de vergelijkbare opleidingen zijn zeer klein.
  2. Deze verschillen zijn ook zo goed als verwaarloosbaar gezien het relatief klein aantal gezinswetenschappers in vergelijking met de andere opleidingen.
  3. De cijfers zijn gebaseerd op een momentopname en houden dus geen rekening met tijdelijke jobs. Wanneer we kijken naar afgestudeerden die nog nooit hebben gewerkt, dan is dat bij Gezinswetenschappen als enige van de vergelijkbare opleidingen 0%.

>> In het document dat u hier rechts kan downloaden, leest u onze volledige reactie op de tool van De Standaard Online en kan u de cijfers van het rapport van de VDAB raadplegen.

Share it now!
© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen