Afbeelding 
Silhouet zwangere vrouw

Ethiek en begin van leven. Ethische kaders voor prenatale diagnostiek.

Erkend als 5 uur permanente vorming voor vroedvrouwen door de Federale Raad voor de Vroedvrouwen.

Nieuwe technieken van prenatale diagnose stellen hulpverleners en gezinnen voor moeilijke ethische keuzes. Is het verantwoord om bij een foetus te testen of het kind later een ongeneeslijke ziekte (bv. de ziekte van Huntington) zal hebben? Wat als er een verhoogd risico op een ziekte (bv. familiale borstkanker) blijkt? Is het dan een goede beslissing om te kiezen voor een zwangerschapsonderbreking? Welke waarde heeft het ongeboren leven in verhouding tot de levenskwaliteit van het toekomstige kind?

Inhoud:

In deze bijscholing reflecteren we over ‘hard cases’ uit de prenatale diagnostiek. Aan hulpverleners en gezinnen reiken we ethische kaders aan om ethische knelpunten te formuleren en te bediscussiëren. Zo wordt ethische reflectie over prenatale diagnostiek een breder oefenterrein voor moeilijke levenskeuzes. Gezinnen leren met dilemma’s omgaan. Professionals (artsen, hulpverleners) oefenen in de gepaste, ethische ondersteuning.

Doelgroep: alle geïnteresseerden zijn welkom, zowel personen die persoonlijk betrokken zijn bij dit thema als professionele hulpverleners en begeleiders van gezinnen.

Docenten

  • Adelheid Rigo, doctor in de Wijsbegeerte en master in de Klinische psychologie. Ze doceert psychologie en begeleidt een projectgroep in de opleiding Gezinswetenschappen (Odisee) over bio-ethische thema's. Samen met Sylvia Hübel voerde ze het PWO-project uit ‘Prenatale screening en diagnostiek. Een gezinswetenschappelijk kader voor het omgaan met ethische problemen bij de toenemende technologische mogelijkheden van prenatale diagnose’.
  • Erik Claes, master in de Wijsbegeerte en doctor in de Rechtsgeleerdheid. Hij doceert filosofisch-ethische vakken in de opleidingen Gezinswetenschappen en Sociaal werk (Odisee) en is als deeltijds docent verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie van de KU Leuven.

Datum: vrijdag 17 maart 2017, 10u tot 16u

Locatie: Campus Waas, Sint Niklaas

Prijs: 50 euro (Odisee-studenten nemen deel aan de helft van de prijs - vermeld bij inschrijving je studentennummer in het vakje 'mededelingen', en betaal meteen het verminderde bedrag).

>> Inschrijven

Op uw maat?

Krijgt uw organisatie regelmatig te maken met gezinnen die voor moeilijke ethische beslissingen staan? Adelheid Rigo kan voor uw medewerkers een programma op maat samenstellen, gebaseerd op haar ervaring en haar recente onderzoek.
Geïnteresseerd? Neem contact op via kenniscentrum.hig@odisee.be

 
Share it now!
Afbeelding 
Silhouet zwangere vrouw
Focus 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen