Afbeelding 

Het gezin in Vlaanderen 2.0 - Dirk Luyten, Hans Van Crombrugge en Kathleen Emmery (red.)

Over het eigene van gezinnen in Vlaanderen

Op 15 mei vieren de VN de Internationale Dag van het Gezin. Ze roepen hun lidstaten op om rond die dag extra aandacht te besteden aan een actueel gezinsthema. Sinds 1997 beantwoordt het Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen (Odisee) deze oproep met een jaarlijkse publicatie over gezinsbeleid, gekoppeld aan een studiedag. Dit jaar focussen we op wat het begrip ‘gezin’ vandaag oproept, en wat gezinsbeleid dan moet/kan betekenen.

Wat is een gezin? Vijftig jaar geleden was die vraag vrij eenvoudig te beantwoorden. Ondertussen maakte de maatschappij een enorme evolutie door. Mensen volgen niet langer de voorgeschreven paden, de levenslopen van mannen en vrouwen worden steeds complexer, en ook gezinnen zijn diverser dan ooit. Nieuw samengestelde gezinnen, eenoudergezinnen, gezinnen met migratieachtergrond, gezinnen in transmigratie… het concept ‘gezin’ is volop in beweging.

Hoe kan het beleid inspelen op die voortdurende evolutie, waar heeft de samenleving nood aan? Wij legden deze vraag voor aan academici, belangengroepen, hulpverleners en beleidsvoerders. Het resultaat is een veelkleurig portret vol kansen en beleidsuitdagingen.

Inhoud en auteurs

Inleiding

  1. Wat is gezin? Probleemstelling en situering. – Dirk Luyten, Hans Van Crombrugge en Kathleen Emmery

Deel 1 Een halve eeuw gezin in Vlaanderen

       2. Vijftig jaar evolutie van huishoudens in Vlaanderen. – Edith Lodewijckx en Dirk Luyten

       3. Evolutie van partnerschap en ouderschap in Vlaanderen. – Martine Corijn

       4. Maatschappij, gezinspolitiek en familierecht. ­– Dirk Luyten en Sven Eggermont

Deel 2 Wat is het eigene aan gezin?

       5. ‘Het blijft toch familie’. Nadenken over wat eigen is aan gezin vanuit het perspectief van de familieband. – Petruschka Schaafsma

       6. Liefde en tijd in partnerrelaties – inspiratie voor een (toekomstgericht) gezinsbeleid. – Joris Dewispelaere

       7. De familie als patiënt? Ethische vragen bij het niet communiceren van genetische informatie binnen families. – Adelheid Rigo en Johan Stuy

       8. Gezinsbeleid en de rechten van het kind. – Hans Van Crombrugge en Bruno Vanobbergen

       9. Het gezin als pedagogische situ-atie. –Philippe Noens en Stefan Ramaekers

      10. Een intersectionale kijk op familiale geschillen in Belgische moslimgezinnen. Welke implicaties voor een emancipatorisch gezinsbeleid? – Kim Lecoyer

      11. Refamilization? Over de betekenis van de nieuwe zorgideologie voor netwerk, gezin en familie. – Wim Dekker

Deel 3 Uitdagingen voor gezinsbeleid vandaag en morgen. 

      12. Meningen over gezin en gezinsbeleid – Anne Adé

      a. Van inherente verbondenheid naar een ruimere verbondenheid. – Katrien Verhegge

      b. De stille revolutie in het gezinsbeleid. – Mieke Vogels

      c. Kunnen familieleden betrokken worden bij de hulp aan gedetineerden? – Kurt De Backer

      d. Gezin, kinderrechten en ongelijkheid. Pleidooi voor een hernieuwde algemene sociale bescherming. – Robert Crivit

      e. Wachten op een decreet buitenschoolse opvang. – Lutgard Vrints

      f. Zorgen voor mensen en nieuwe paden verkennen kost tijd. – Linde Decorte

     g. Een goede interculturele hulpverlener is goud waard. – Redouane Ben Driss

     h. Vertrek van wat een gezin moet doen, en niet van wie of wat het moet zijn. – Gily Coene

     i. Bevlogen werken? Als het deel mag uitmaken van bevlogen leven. – Catherine Ongenae

     j. Roze hoekstenen. – Jeroen Borghs

     k. Gezinnen zijn vloeibaar. – Greet Ramon

     l. De veilige haven van de niet-ouder. – Tine Maenhout

     m. Diversiteit is een troef voor pleegzorg. –  Karl Brabants en Wilfried Meulenbergs

Besluit

    13. Tot besluit. – Dirk Luyten, Hans Van Crombrugge en Kathleen Emmery

 

>> Het boek kan besteld worden via mail aan 25 euro + verzendingskosten (binnen België).

Share it now!
Afbeelding 
Dirk Luyten
Contact 
Dirk Luyten

Telefoon: 0473/34.50.49
E-mail: dirk.luyten@odisee.be
Locatie: Campus HIG, docentenlokaal

 

Share it now!

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen