Hoe vorm je cultuurcompetente sociale professionals?

Hans Van Crombrugge publiceerde op 15 november 2016 een artikel op Sociaal.Net: 'Hoe vorm je cultuurcompetente sociale professionals?'. Hij bespreekt daarin de uitdagingen waar sociaal-agogische opleidingen zich mee geconfronteerd zien in een superdiverse samenleving. Hoe vorm je cultuurcompentente sociale professionals? Er is meer nodig dan een open houding, maar wat? En hoe kan het hoger onderwijs hierop inspelen?

Samenhang studenten, docenten en opleiding

"Hoe moeten we in een superdiverse samenleving opvoeders vormen die in staat zijn mensen te begeleiden, terug op de goede weg te zetten?
Met deze vraag zitten we in een cirkel waarin vraag en antwoord elkaar veronderstellen. Doelen, middelen en voorwaarden van deze opvoeding zijn immers ook die van de opleiding.
De opleiders moeten de kwaliteiten bezitten die ze bij hun studenten willen cultiveren. De opleiding met haar diversiteit aan studenten en docenten zal zelf een opvoeding in een actief pluralistisch samenleven moeten zijn."

Hij bespreekt in het artikel wat cultuursensitief, of beter: cultuurcompetent, voor hem betekent, en welke rol de docenten en het curriculum van een sociaal-agogische opleiding spelen.

Professionele identiteit

Hans Van Crombrugge is onderzoeksleider van het project 'Professionele identiteit en normatieve professionalisering van de gezinswetenschapper', waarin hij samen met Ruben Debusschere nagaat hoe kennis, vaardigheden en houdingen samenkomen in de beroepsidentiteit van gezinswetenschappers en hoe we dit proces kunnen optimaliseren.

Share it now!
Hans Van Crombrugge
Contact 
Hans Van Crombrugge

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: hans.vancrombrugge@odisee.be
Locatie: campus HIG, docentenlokaal

Share it now!

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen