Afbeelding 

Persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede

Wetenschappelijk onderzoek naar modellen en kritische succesfactoren voor persoonlijke netwerkversterking bij mensen in armoede

Onderzoek naar de betekenis van sociale steun en de rol van een sociaal netwerk leert ons dat een steunend sociaal netwerk een belangrijke beschermende factor is die onder meer de levenskwaliteit en de opvoeding ten goede komt. 

De Vlaamse overheid wil meer inzicht krijgen in de kritische succesfactoren om tot de versterking van het informeel persoonlijk netwerk bij mensen in armoede te komen. Ze wil effectieve modellen om dat netwerk te versterken, identificeren.

Onderzoeksopzet en -doel

In dit onderzoeksproject brengen we persoonsgerichte modellen van netwerkversterkende methodieken in kaart. Samen met ervarings- en praktijkdeskundigen, waaronder vertegenwoordigers van lokale diensten en organisaties en beleidsactoren, formuleren we randvoorwaarden voor praktijken en modellen.

Einddoel is te komen tot concrete beleidsaanbevelingen, die onder meer aangeven hoe de inzet van netwerkversterkende methodieken ondersteund en uitgebreid kunnen worden. 

Onderzoekers: Kristien Nys, Joris Van Puyenbroeck, Imane Kostet, Inge Verhaegen.

Timing: januari 2017 – december 2017

Share it now!
Afbeelding 

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen