Afbeelding 
(cc) Circles of Support door Helen Sanderson

Van ‘buddy’ tot ‘community’: hoe kwetsbare netwerken versterken?

Een steunend sociaal netwerk biedt niet enkel emotionele en praktische steun, maar is ook een belangrijke beschermende factor die de algemene levenskwaliteit ten goede komt. Om die reden zetten steeds meer maatschappelijke organisaties en sociale initiatieven in op netwerkversterking bij maatschappelijk kwetsbare groepen.

Tijdens de studievoormiddag staat onderzoek centraal. We reflecteren over sociale netwerkversterking: wat bedoelen we daaronder en welke rol kan een professional spelen in de versterking ervan?
We stellen ook de resultaten voor van het opnderzoek naar persoonlijke en duurzame netwerkversterking voor mensen in armoede.

De vormingsnamiddag verschaft hands-on informatie over methodieken die een sociale professional kan inzetten om op actieve wijze sociale netwerken te versterken. We belichten werkmodellen voor drie doelgroepen: personen met beperking,  personen met een ervaring van armoede, en kinderen in de jeugdhulp, met name:

  • persoonlijke competentieversterking
  • ‘buddy’- en ‘person-centered’ –methodieken
  • peer-counselling en –support
  • contextgerichte hulp
  • vrijwilligerswerk en ‘community building’

Voor de doelgroep personen met een beperking wordt de methodiek van ‘Bruggenbouwer’ en het ‘Inclusieweb’ als tool om het netwerk in kaart te brengen meer in diepte toegelicht.

Dit aanbod richt zich tot studenten en medewerkers in het socio-cultureel werk, de hulp- of zorgverlening. Professionals met ervaring in actief netwerk versterkende methodieken kunnen hun blik verruimen of verdiepen, maar ook zonder dergelijke ervaring kan je aansluiten.

Lesgever(s): lectoren en onderzoekers in het studiegebied SAW van Odisee, met name: Lieven Fierens (opleiding Orthopedagogie), Imane Kostet (kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen), Kristien Nys (opleiding Gezinswetenschappen), Joris Van Puyenbroeck (opleidingen Gezinswetenschappen en Psychosociale gerontologie), Inge Verhaegen (opleiding Orthopedagogie), Els Vos (opleiding Orthopedagogie).

Datum: donderdag 17 mei 2018, 9u-16u
Plaats: Campus Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen, Schaarbeek
Prijs: 50 euro (25 euro voor Odisee-studenten)

>> Bekijk het programma in detail

>> Schrijf je meteen in

Afbeelding 
(cc) Circles of Support door Helen Sanderson
Contact 
Joris Van Puyenbroeck

Telefoon: 02/240.68.40
E-mail: joris.vanpuyenbroeck@odisee.be
Locatie: Campus Brussel en Campus HIG

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen