Afbeelding 
2 tieners op smartphone

Jongeren online! Onderzoek bij gezinnen naar de ouder-kindcommunicatie over online contactrisico's

Jongeren kunnen online geconfronteerd worden met bepaalde contactrisico's, zoals sexting en cyberpesten. Welke rol spelen ouders in de preventie hiervan? En hoe kunnen ouders helpen? Project onder leiding van Koen Ponnet en Katrien Symons.

Informatie- en communicatietechnologieën (ICT) zijn niet meer weg te denken uit het leven van vele jongeren. Digitale mediatools zijn voor hen en andere gezinsleden nuttig voor zowel informatie, educatie als ontspanning. Jongeren worden echter ook geconfronteerd met een aantal risico’s online, zoals sexting (het delen door jongeren van seksueel getinte beelden d.m.v. gsm of online applicaties) en cyberpesten (het pesten via het internet en de mobiele telefoon).

Zowel sexting als cyberpesten kunnen een zware impact hebben op het psychologische welzijn van kinderen en vergen moed van het kind om hierover een gesprek te starten. Beide onlinerisico’s kunnen immers een gevoel van schaamte teweegbrengen bij het slachtoffer. Aangezien het vertrouwen van de jongere in zijn/haar leeftijdsgenoten hierbij fundamenteel beschadigd wordt, kunnen ouders –die de meest vertrouwde personen zijn in het leven van de adolescent– een waardevolle en cruciale rol spelen bij de preventie en interventie van deze onlinerisico’s.

Met het project 'Jongeren online!' gaan we na welke rol ouders dan juist kunnen spelen in de preventie van sexting en cyberpesten. Bovendien willen we onderzoeken hoe ouders jongeren kunnen bijstaan wanneer het fout loopt. Kortom, het project onderzoekt hoe de ouder-kind communicatie over sexting en cyberpesten verloopt. Het onderzoek bouwt verder op bestaande studies. Voor het onderzoek maken we daarom gebruik van een kwantitatieve vragenlijst, ontwikkeld door de projectbegeleiders Koen Ponnet en Katrien Symons.

Partners: 

  • Prof. dr. Michel Walrave en dr. Wannes Heirman van MIOS (Media, ICT & Interpersonal Relations in Organisations and Society), Universiteit Antwerpen
  • Griet Frère, docente in de lerarenopleiding van Odisee.

Periode:

2015 - 2017

Studiedag:

We stellen de resultaten van dit onderzoek voor tijdens een studiedag op donderdag 1 juni 2017: Iedereen veilig online - De rol van ouders en leerkrachten in mediagebruik van jongeren. Daar kunt u ook kennismaken met het lespakket dat we hebben ontwikkeld voor leerkrachten uit de eerste graad middelbaar onderwijs. Ook de Gezinsbond en Child Focus Academy zullen hun vormingsaanbod.

Verspreiding en media-aandacht:

Share it now!
Afbeelding 
2 tieners op smartphone
Focus 
Contact 
Katrien Symons

Telefoon: 02/240.68.46
E-mail: katrien.symons@odisee.be
Locatie: campus HIG, docentenlokaal

Share it now!

© Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen